Groenmarktkerk Haarlem

Overwegingen

Hier verzamelen wij teksten – al dan niet onderdeel van een viering – waarvan wij menen dat het goed is ze te delen.


 

Ga open! – Wordt geopend!’

Lekenpreek 5 september 2021: Overweging bij de lezing van Marcus 7, 31-37. door Leonard Besselink.

Hoe kom ik tot echt leven?

Overweging op de eenentwintigste zondag door het jaar bij het lezen van Jozua 24,1-2;14-18 en Johannes 6,60-69 Fred Visser

Tegen onderdrukking

Overweging op Palmzondag 
bij het lezen van Marcus 11,1-10 en het lijdensverhaal uit het Marcusevangelie.
Door: Fred Visser, 28 maart 2021

Onze grootste angst

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: Wie ben ik dat ik…
Lees meer

Waarom in God geloven?

Overweging van de Groenmarktkerkgemeenschap