Groenmarktkerk Haarlem

Overwegingen

Hier verzamelen wij teksten – al dan niet onderdeel van een viering – waarvan wij menen dat het goed is ze te delen.


 

 

Overweging bij het nieuwe jaar

Door diaken Rob Mascini

Overweging: Willibrorddag

Door diaken Rob Mascini.

Christus Koning, denk aan mij

Overweging op zondag 20 november 2022 van Leonard Besselink Welkom allemaal in deze kerk, waar wij bijeenkomen in Gods naam: Vader, Zoon en heilige Geest Amen Het is vandaag Christus Koning, een hoogfeest, ingesteld door Pius XI in 1925. Toen…
Lees meer

Door standvastig te zijn het leven winnen

Overweging op zondag 13 november van Alison McDonnell-Besselink Welkom en inleiding Een rode draad in de viering vanochtend is standvastigheid – onwrikbaar, onwankelbaar; volhardend en vasthoudend. God is ultiem in standvastigheid; lukt het ons ook? In tijden van chaos, vraag…
Lees meer

Waar je hart is, zal je rijkdom zijn!

Overweging van diaken Rob Mascini op zondag 7 aug, voor de Groenmarktgemeenschap De overweging sluit goed aan bij de Lezing: 1e brief van Paulus aan de Hebreeën 11 en bij het Evangelie volgens Lucas 12, 22-34. (Weest niet bevreesd, kleine…
Lees meer

Een huis met een smalle deur?

Overweging op zondag 21 augustus van Alison Besselink-McDonnell. Welkom allemaal, ik ben zo blij om jullie te zien. Hier in onze kerk, onze vertrouwde plek, ons huis. Ja, kijk om je heen. Het is de moeite waard. Of doe je…
Lees meer

De aarde kleurt groen

Overweging op zondag 19 juli door Diaken Rob Mascini bgg van Sacramentsdag Ze moesten gaan zitten in het groene gras.. ze luisterden naar de taal van de liefde. Daarvoor waren ze gekomen. Het is de taal van Jezus. Iedereen verstaat…
Lees meer

Woorden uit het hart

Inleiding Beste mensen, het is carnaval, de dagen voor de vasten. Dan is de wereld op zn kop. Maar dat is nu in het echt zo: we kijken met verbazing naar wat er in Oekraïne gebeurt. Dit kan toch niet?…
Lees meer

“De tijd van God is nu”

Overweging op zondag 6 feb 2022, Door Diaken Rob Mascini “De tijd van God is nu”,“Het schriftwoord wat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan”. De tijd van de Bijbel is nu… Nu moet het gebeuren… En die…
Lees meer

Het Nieuwe Jeruzalem

  Het Nieuwe Jeruzalem Overdenking op 28 november 2021, de eerste zondag van Advent bij de lezingen: 1e lezing Jeremia 33, verzen 14-16 2e lezing 1 Tessalonicenzen 3, verzen 12-13, en 1 Tess 4, verzen 1-2 3e lezing Lucas 21,…
Lees meer

Koningschap van God, tot hoever gaan we?

Overweging op het feest van Christus, Koning van het heelal bij het lezen van Daniel 7,13-14 en Johannes 18,33b-37 Fred Visser, 21 november 2021   Laatst stond er een artikel in de krant, in de NRC, over Tanja Nijmeijer. Zij…
Lees meer

Ga open! – Wordt geopend!’

Lekenpreek 5 september 2021: Overweging bij de lezing van Marcus 7, 31-37. door Leonard Besselink.

Hoe kom ik tot echt leven?

Overweging op de eenentwintigste zondag door het jaar bij het lezen van Jozua 24,1-2;14-18 en Johannes 6,60-69 Fred Visser

Tegen onderdrukking

Overweging op Palmzondag 
bij het lezen van Marcus 11,1-10 en het lijdensverhaal uit het Marcusevangelie.
Door: Fred Visser, 28 maart 2021

Onze grootste angst

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: Wie ben ik dat ik…
Lees meer

Waarom in God geloven?

Overweging van de Groenmarktkerkgemeenschap