Groenmarktkerk Haarlem

Overwegingen

Hier verzamelen wij teksten – al dan niet onderdeel van een viering – waarvan wij menen dat het goed is ze te delen.


 

 

Woorden uit het hart

Inleiding Beste mensen, het is carnaval, de dagen voor de vasten. Dan is de wereld op zn kop. Maar dat is nu in het echt zo: we kijken met verbazing naar wat er in Oekraïne gebeurt. Dit kan toch niet?…
Lees meer

“De tijd van God is nu”

Overweging op zondag 6 feb 2022, Door Diaken Rob Mascini “De tijd van God is nu”,“Het schriftwoord wat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan”. De tijd van de Bijbel is nu… Nu moet het gebeuren… En die…
Lees meer

Het Nieuwe Jeruzalem

  Het Nieuwe Jeruzalem Overdenking op 28 november 2021, de eerste zondag van Advent bij de lezingen: 1e lezing Jeremia 33, verzen 14-16 2e lezing 1 Tessalonicenzen 3, verzen 12-13, en 1 Tess 4, verzen 1-2 3e lezing Lucas 21,…
Lees meer

Koningschap van God, tot hoever gaan we?

Overweging op het feest van Christus, Koning van het heelal bij het lezen van Daniel 7,13-14 en Johannes 18,33b-37 Fred Visser, 21 november 2021   Laatst stond er een artikel in de krant, in de NRC, over Tanja Nijmeijer. Zij…
Lees meer

Ga open! – Wordt geopend!’

Lekenpreek 5 september 2021: Overweging bij de lezing van Marcus 7, 31-37. door Leonard Besselink.

Hoe kom ik tot echt leven?

Overweging op de eenentwintigste zondag door het jaar bij het lezen van Jozua 24,1-2;14-18 en Johannes 6,60-69 Fred Visser

Tegen onderdrukking

Overweging op Palmzondag 
bij het lezen van Marcus 11,1-10 en het lijdensverhaal uit het Marcusevangelie.
Door: Fred Visser, 28 maart 2021

Onze grootste angst

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: Wie ben ik dat ik…
Lees meer

Waarom in God geloven?

Overweging van de Groenmarktkerkgemeenschap