Groenmarktkerk Haarlem

Giften en donaties

Mocht u H. Antonius van Padua-kerk en de Groenmarktkerkgemeenschap willen steunen, dan kunt u een bijdrage naar een van onderstaande bankrekeningen overmaken:

NL68 INGB 0001 9613 97
t.n.v. Parochiebestuur Antonius van Padua

NL93 ABNA 0230 8511 26
t.n.v. Penningmeester St. Antonius van Padua


Giften voor de parochie HH Antonius en Bavo kunnen ook naar

NL 58 INGB 0000 0923 87
t.n.v. Parochiebestuur St. Bavo


Giften voor onze parochiële caritas kunt u overmaken naar:

NL 32 RABO 012 08 97 56
t.n.v. PCI H.H. Antonius Bavo Haarlem