Groenmarktkerk Haarlem

Verhuur van de Groenmarktkerk

De veel geroemde akoestiek van de Groenmarktkerk maakt dat deze zich uitstekend leent voor allerlei evenementen. U kunt hierbij denken aan concerten of muziekuitvoeringen, maar ook aan lezingen, toneel-, zang- of dansuitvoeringen.

Verhuur van de kerk voor concerten, lezingen en andere bijeenkomsten is – tot eind 2022 – in handen van de Nieuwe Vrienden van de Groenmarkt. Deze stichting zet zich in om de kerk in goede staat te houden. De inkomsten die worden verkregen door verhuur van de ruimten komen ten goede aan het onderhoud van de kerk en worden benut voor herstel en vervanging.

Huurmogelijkheden

Omdat het gebouw in gebruik is als kerk is beschikbaarbaarheid over het algemeen dagelijks vanaf 14.00 uur. Op de begane grond van de kerk zijn zitplaatsen voor 300 personen.
Als de galerij op de eerste verdieping ook in gebruik wordt genomen zijn er zelfs zitplaatsen voor in totaal 425 personen. Als gevolg van het corona virus kunnen we helaas maar een beperkt deel van deze capaciteit gebruiken en houden we ons aan de regels en aantallen die landelijk of regionaal zijn vastgesteld. Voor uitvoerenden is er ruime kleedgelegenheid en een aparte solistenruimte.

Voorproefje

https://vimeo.com/571258065

Fragment uit het concert ‘Bram’s Oboe’ van zaterdag 3 juli 2021, door Stichting Vrienden Concerten. Ofschoon met een smart phone opgenomen, geeft het toch een indruk van de akoestiek en de ruimte.

Wilt u de kerk huren?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via:
023 – 531 62 31 (Hans Kuijt) of 06 514 93 645 (Bernadette Meertens).

Stichting Nieuwe Vrienden van de Groenmarktkerk
Postbus 5450, 2000 GL Haarlem
E-mail: bernadette.meertens@xs4all.nl  
Of: hanskuijt@hetnet.nl.