Groenmarktkerk Haarlem

Vieringen van de Groenmarktgemeenschap

Iedereen is van harte welkom om de onderstaande vieringen bij te wonen.

Let op: de vieringen vinden niet meer plaats in de Groenmarktkerk, maar in de parochiezaal in de pastorie naast de kerk. Daarnaast is de Groenmarktgemeenschap elke maand een keer te gast op een andere locatie met een eigen viering of in de viering van een andere geloofsgemeenschap in Haarlem.

Zaterdag 16 september, 16.00 uur: Aperitief voor de Ziel door de Antonius Gemeenschap, in de Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 76, tevens start van de Vredesweek

Let op: ander dag en plaats: 

Zaterdag 16 september, 17.15 uur: Woord- en gebedsviering met voorganger Leonard Besselink, in de Mariakapel naast de St Josephkerk in de Jansstraat. Deze viering komt in de plaats van de viering op zondagmorgen in de pastorie.

Zondag 24 september, 10.30 uur: interreligieuze viering als afsluiting van de Vredesweek met medewerking van voorgangers van diverse gemeenschappen, Doopsgezinde kerk, Frankenstraat 24

Zondag 1 oktober, 10.30 uur: Woord- en communieviering met diaken Rob Mascini en lector Karin Ottenhoff, in de pastorie, Nieuwe Groenmarkt 12.

Maandag, 2 oktober, 12.30 uur: Vredesgebed door de Antonius Gemeenschap, in de Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 76

Zondag 8 oktober, 10.30 uur: Woord- en gebedsviering met Broeder Savio als voorganger in de parochiezaal

Zondag 15 oktober, 10.30 uur: Eucharistieviering met pastor Bob van Oploo, in de pastorie

Andere gebedsbijeenkomsten


Elke dinsdag en vrijdag is er om 12.30 uur een woord- en communieviering
met een kort woord van Broeder Savio Ebben. Deze viering is naderhand te volgen via Youtubekanaal “BroederSavio”. Deze viering wordt met ingang van januari gehouden in de pastorie, Nieuwe Groenmarkt 12.

Elke eerste maandag van de maand om 12.30 uur is er het Vredesgebed voor stad en wereld.

Op elke 3e zaterdag van de maand is het Apéritief voor de Ziel. Deze gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de Antonius Gemeenschap in samenwerking met voorgangers van andere religies. Sinds de sluiting van de Groenmarktkerk worden deze bijeenkomsten elke maand in een andere Haarlemse kerk gehouden. Dit noemen we ‘Antonius Gemeenschap op Reis‘. Voor meer informatie over alle locaties zie de site van de Antonius Gemeenschap.

Op de overige maandagen om 12.30 uur is de Adempauze: een meditatieve bijeenkomst van bidden, stilte en muziek. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Groenmarktgemeenschap, Stem in de Stad en VPSG. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de parochiezaal van de pastorie, Nieuwe Groenmarkt 12. Iedereen is hierbij welkom.