Groenmarktkerk Haarlem

Pastoraat

Doop, huwelijk, overlijden

Via het secretariaat kunt u contact opnemen voor een doop, huwelijk of uitvaartsdienst in deze kerk. Telefoon: 023-531 16 55.
(Mocht het secretariaat gesloten zijn, kunt u een boodschap inspreken, of contact opnemen met broeder Savio Ebben (06-2722 0979))

Pastorale gesprekken

Als u een pastoraal gesprek wilt voeren, vraag dan om een afspraak met broeder Savio Ebben. Telefoon: 06-2722 0979.

Jeugd

Helaas zijn er op dit moment geen speciale activiteiten voor kinderen bij onze gemeenschap. Wij verwijzen u daarvoor naar de nieuwe Bavo: daar vindt regelmatig een kinderviering plaats op zondag om 12.00 uur. Kijk op de website https://www.rkbavo.nl/