Groenmarktkerk Haarlem

Over ons

De Groenmarktgemeenschap en de St. Antonius van Paduakerk, in de volksmond de Groenmarktkerk genoemd, vormen een levende, vitale kerkplek in de binnenstad van Haarlem. Wij willen uitnodigend en laagdrempelig zijn voor alle mensen, in het bijzonder voor hen die ook openstaan voor niet-traditionele vieringen. Bij afwezigheid van een priester (of diaken of pastoraal werker) worden de vieringen samengesteld door mensen van de gemeenschap zelf. Zo zijn er woord- en gebedsvieringen, thematische vieringen en af en toe een agapèviering.

Onze gemeenschap hecht grote waarde aan onderling pastoraat. Zorg voor elkaar vinden wij van grote waarde, zowel voor hen die de vieringen bezoeken als voor hen die daar niet meer toe in staat zijn. Onze vrijwilligers zijn ook daarbij onmisbaar, naast de vele andere taken die zij verrichten.

De gemeenschap die momenteel het kerkelijk leven gestalte geeft aan de Nieuwe Groenmarkt wil blijven bijdragen aan de katholieke presentie in de binnenstad van Haarlem, ondanks een tekort aan priesters. Vandaar dat al jarenlang andere vormen van vieringen worden aangeboden, voorgegaan door leken of diakens. De gemeenschap is klein maar actief. Nieuwe leden voelen zich welkom en gedragen. Iedereen is welkom na de zondagse viering voor een gesprek bij een kopje koffie of thee.

Onze activiteiten passen in de Franciscaanse geschiedenis van katholieke presentie aan de Groenmarkt en de opdrachten die wij van achtereenvolgende Haarlemse bisschoppen hebben meegekregen als gemeenschap.

De Groenmarktparochie was een van de oprichters van Stem in de Stad, een oecumenisch diaconaal centrum. Wij onderhouden nog steeds nauwe banden met deze buren. Zo verzorgen wij samen de wekelijkse bijeenkomsten van Adempauze, en tal van andere activiteiten. Sinds vijf jaar zijn wij ook de thuisbasis van de Antonius Gemeenschap, een actieve christelijke lekenbeweging. Ook werken we samen met de organisatie van Stadsklooster Haarlem.

U bent van harte uitgenodigd om onze kerk te bezoeken. Neemt u ook een kijkje bij onze samenwerkingspartners:

www.antonius-gemeenschap.nl

www.stadskloosterhaarlem.nl

www.stemdindestad.nl.