Groenmarktkerk Haarlem

De Nieuwe Groenmarkt

Naast de plannen van het bisdom om de Groenmarktkerk en aangrenzende gebouwen te verkopen heeft de Gemeente Haarlem plannen om de Nieuwe Groenmarkt en de Krocht opnieuw in te richten. Bewoners en andere betrokkenen hebben met elkaar vastgesteld welke bijzondere kernwaarden van deze stadsoase en sociale boulevard niet verloren mogen gaan. En bij de herinrichting tot een mooi plein zou het een gemiste kans zijn als de kerk daar geen deel meer van uitmaakt. Over beide onderwerpen zijn bijeenkomsten belegd en notities geschreven. Meest recent was de buurtbijeenkomst op 9 juli. Hieronder vindt u verschillende documenten en verslagen.

Documenten en verslagen
(Als je deze linken opent en er gebeurt niets, kijk dan in de download-folder van je computer)

Verslag buurtbijeenkomst in de Groenmarktkerk.
9 juli 2021

Uitnodigingsbrief voor buurtbijeenkomst op vrijdag 9 juli

Verslag bijeenkomst over toekomst Nieuwe Groenmarkt
29 januari 2021

Brief aan Raadscommissie Beheer avn de Gemeente Haarlem,
14 mei 2020

Samenvatting bijeenkomst over de Nieuwe Groenmarkt bij de gemeente Haarlem
30 januari 2020

Verslag van publiek debat over de herinrichting in de Pletterij
7 mei 2019

Pamflet over de Groenmarktkerk en de Nieuwe Groenmarkt, 2020

Dit boekje is een pleidooi aan gemeente en kerkbestuur om zorgvuldig om te gaan met de unieke kwaliteit van deze plek in de stad. Het is ook een ‘wake up call’ aan al die Haarlemse bewoners die hun stad divers en toegankelijk voor iedereen willen houden.