Groenmarktkerk Haarlem

Bidweek

De Week van gebed voor de eenheid van christenen vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

Het thema van de Week van gebed voor 2022 is ‘Licht in het duister’. Christenen uit de hele wereld staan in deze week stil bij de ster van Betlehem. ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ (Matteüs 2 vers 2). Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

Ook in Haarlem komen de mensen samen om te bidden voor de eenheid van de christenen. Het begin van de bidweek is meestal een oecumenische viering in de Bavokathedraal. Omdat we dan nog steeds met beperkingen zitten vanwege corona, is besloten om op die dag toch de viering in de eigen kerken te doen. Maar wel allemaal het aangereikte thema “Licht in het duister” als uitgangspunt te nemen. Op die manier komt toch onze onderlinge oecumenische verbondenheid tot uiting. In de Groenmarktkerk zullen wij op de eerste dag van de Bidweek op zondag 16 januari in onze viering van 10.30 uur speciale aandacht hieraan geven. Maar daarnaast, houden we – zoals al vele jaren – een echte Bidweek, met gebedsmomenten iedere dag van de week. Driemaal daags houden we een getijdengebed. De eerste dag van de Bidweek, zondag 16 januari, is er om 16.30 uur het avondgebed in de Groenmarktkerk. Daarna wordt er elke dag van maandag tot en met zaterdag gebeden voor de eenheid van de christenen om 7.30, 12.30 en 16.30 uur

Aanpassing tijdstip avondgebed. Normaal wordt het avondgebed om 19.30 u. gehouden, maar vanwege corona maatregelen worden vieringen na 17.00 u. niet wenselijk geacht. De bisschoppen zullen op dinsdag 18 januari opnieuw naar dit advies kijken en indien het tijdstip wordt aangepast naar de oorspronkelijke tijd, zal hiervoor een bericht verschijnen. Het is dus mogelijk dat voor de rest van de werk na dinsdag het avondgebed weer op de oorspronkelijke tijd van 19.30 uur zal zijn.

De Getijdengebeden. Wij bidden dan de getijden zoals die in de kloosters gebeden worden: het ochtendgebed (de Lauden), middaggebed en avondgebed (Vespers): de psalmen, lofzangen uit het Nieuwe en Oude Testament. Er is ook stilte om in de ruimte van God te kunnen zijn. Om ook onze eigen zorgen, vreugden en gedachten, ook die van elke dag, aan God voor te kunnen leggen in voorbeden en in stilte. We sluiten de Bidweek af in de viering op zondag 23 januari om 10.30 uur.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

Waarom samen bidden? Elk gebed tot God helpt. Maar alleen komt het er niet altijd van. In je eentje lukt het soms ook niet, zelfs als we proberen. Samen bidden geeft steun aan elkaar. Samen bidden, versterkt het bidden. Veel is anders in verschillende kerken van de christenen, maar samen bidden om eenheid in Christus onze God kan; het mag; het moet.

Waarom bidden voor eenheid onder christenen? Allerlei dingen doet de ene christelijke kerk of groepering anders dan de andere. En over allerlei dingen hebben we verschillende opvattingen. Soms ook over nogal wezenlijke zaken van geloof en de vormgeving daarvan. Maar er is één Christus die wij belijden als onze God, onze Heer, de Gezalfde. Jezus zelf riep om eenheid. Wij zeggen: de kerk dat is het lichaam van Christus. Hij is de Ene. Verdeeldheid onder de mensen is verdeeldheid in een lichaam dat, met al zijn onderscheiden en verscheiden leden en delen, één moet zijn. 

Waarom het getijdengebed? Het getijdengebed is gebaseerd op puur bijbelse teksten, bijbelse gebeden. Dit zijn teksten die alle christenen gemeenschappelijk hebben. Die gebeden zijn daarom zelf al uiting van eenheid onder christenen.