Groenmarktkerk Haarlem

Bidweek

De week van 19 tot 26 januari 2020 is de jaarlijkse, wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen. In de Groenmarktkerk komen we van zondagavond 19 januari tot en met zaterdagavond 25 januari driemaal daags bijeen om samen te bidden: om half acht ‘s ochtends, half een ‘s middags en half acht ‘s avonds. Wij bidden dan de getijden zoals die in de kloosters gebeden worden, het ochtendgebed (de Lauden), middaggebed en avondgebed (Vespers): de psalmen, lofzangen uit het Nieuwe en Oude Testament, waaronder in de morgen de lofzang van Zacharius en in de avond het Magnificat van Maria. Met stilte om in de ruimte van God te kunnen zijn. Om ook onze eigen zorgen, vreugden en gedachten, ook die van elke dag, aan God voor te kunnen leggen in voorbeden en in stilte.

Waarom samen bidden? Elk gebed tot God helpt. Maar alleen komt het er niet altijd van. In je eentje lukt het soms ook niet, zelfs als we proberen. Samen bidden geeft steun aan elkaar. Samen bidden, versterkt het bidden. Veel is anders in verschillende kerken van de christenen, maar samen bidden om eenheid in Christus onze God kan; het mag; het moet.

Waarom bidden voor eenheid onder christenen? Allerlei dingen doet de ene christelijke kerk of groepering anders dan de andere. En over allerlei dingen hebben we verschillende opvattingen. Soms ook over nogal wezenlijke zaken van geloof en de vormgeving daarvan. Maar er is één Christus die wij belijden als onze God, onze Heer, de Gezalfde. Jezus zelf riep om eenheid. Wij zeggen: de kerk dat is het lichaam van Christus. Hij is de Ene. Verdeeldheid onder de mensen is verdeeldheid in een lichaam dat, met al zijn onderscheiden en verscheiden leden en delen, één moet zijn. Die verdeeldheid is daarom een zonde tegen dat lichaam, tegen de Ene zelf.

Waarom het getijdengebed? Het getijdengebed is gebaseerd op puur bijbelse teksten, bijbelse gebeden. Dit zijn teksten die alle christenen gemeenschappelijk hebben. Die gebeden zijn daarom zelf uiting van eenheid onder christenen.