Groenmarktkerk Haarlem

Bidweek

De week van 17 tot en met 24 januari 2021 is de jaarlijkse, wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen. In de Groenmarktkerk starten we de Bidweek met de viering op zondagmorgen om 10.30 uur waarin we extra aandacht besteden aan het thema van de eenheid van de christenen. Vanaf zondagavond 17 januari tot en met zaterdagavond 23 januari komen we driemaal daags bijeen om samen te bidden: om half acht ‘s ochtends, half een ‘s middags en half acht ‘s avonds. Wij bidden dan de getijden zoals die in de kloosters gebeden worden: het ochtendgebed (de Lauden), middaggebed en avondgebed (Vespers): de psalmen, lofzangen uit het Nieuwe en Oude Testament, waaronder in de morgen de lofzang van Zacharius en in de avond het Magnificat van Maria. Er is ook stilte om in de ruimte van God te kunnen zijn. Om ook onze eigen zorgen, vreugden en gedachten, ook die van elke dag, aan God voor te kunnen leggen in voorbeden en in stilte. We sluiten de Bidweek af in de viering op zondag 24 januari om 10.30 uur.

Het thema van de Week van gebed voor de eenheid in 2021 is: Blijf in mijn liefde; het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie van Johannes.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

Ook elders in Haarlem komen de mensen samen om te bidden voor de eenheid van de christenen. Het begin van de bidweek is meestal een oecumenische viering op zondagmorgen in de Bavokathedraal. Omdat -waarschijnlijk – we dan nog steeds met beperkingen zitten vanwege corona, is besloten om op die dag toch de viering in de eigen kerken te doen, maar wel allemaal het aangereikte thema “Blijf in mijn liefde” als uitgangspunt te nemen. Op die manier komt toch onze onderlinge oecumenische verbondenheid tot uiting.

Waarom samen bidden? Elk gebed tot God helpt. Maar alleen komt het er niet altijd van. In je eentje lukt het soms ook niet, zelfs als we proberen. Samen bidden geeft steun aan elkaar. Samen bidden, versterkt het bidden. Veel is anders in verschillende kerken van de christenen, maar samen bidden om eenheid in Christus onze God kan; het mag; het moet.

Waarom bidden voor eenheid onder christenen? Allerlei dingen doet de ene christelijke kerk of groepering anders dan de andere. En over allerlei dingen hebben we verschillende opvattingen. Soms ook over nogal wezenlijke zaken van geloof en de vormgeving daarvan. Maar er is één Christus die wij belijden als onze God, onze Heer, de Gezalfde. Jezus zelf riep om eenheid. Wij zeggen: de kerk dat is het lichaam van Christus. Hij is de Ene. Verdeeldheid onder de mensen is verdeeldheid in een lichaam dat, met al zijn onderscheiden en verscheiden leden en delen, één moet zijn. Die verdeeldheid is daarom een zonde tegen dat lichaam, tegen de Ene zelf.

Waarom het getijdengebed? Het getijdengebed is gebaseerd op puur bijbelse teksten, bijbelse gebeden. Dit zijn teksten die alle christenen gemeenschappelijk hebben. Die gebeden zijn daarom zelf uiting van eenheid onder christenen.