Groenmarktkerk Haarlem

Christus Koning, denk aan mij

Overweging op zondag 20 november 2022 van Leonard Besselink

Welkom allemaal in deze kerk, waar wij bijeenkomen in Gods naam:
Vader, Zoon en heilige Geest
Amen

Het is vandaag Christus Koning, een hoogfeest, ingesteld door Pius XI in 1925. Toen werd het gevierd op de laatste zondag van Oktober. Sinds de liturgische hervorming van het Tweede Vaticaanse concilie wordt het gevierd op de vijfde zondag voor Kerstmis.
Christus Koning vormt de afsluiting van het kerkelijk jaar; de laatste zondag voordat de Advent begint: de advent die het begin is van het kerkelijke jaar (liturgische jaar).

Het is Christus Koning en we zullen stilstaan bij wat dit voor ons kan betekenen. In de lezingen zullen wij horen over David, de herdersjongen uit Bethlehem, aan wie heel het volk van Israël zich onderdanig maakt en door Samuel tot Koning gezalfd wordt.
Wij horen in de brief van Paulus zijn loflied op de volheid van de schepping in de Jezus, Heer, gezalfde, dienaar, Zoon van God, door wie alle dingen geschapen zijn, en die alles in de hemel en op aarde door zijn dienstwerk heeft verzoend – alles!

En dan het Lucas-evangelie, waarin we zien dat het koningschap van Jezus radicaal anders is dan de koningen van de wereld: gehangen aan de schandpaal van het kruis laat hij zien wat Hij door zijn dienstwerk verricht als wij vragen: Denk aan mij!