Groenmarktkerk Haarlem

Verkoop van de kerk

Verkoop van de kerk

Het is bijna zeker dat onze kerk per 1 januari 2023 wordt verkocht aan de lokale geloofsgemeenschap Re:connect. Tot groot verdriet van de Groenmarktgemeenschap.

Als Groenmarktgemeenschap hebben wij jarenlang zelf onze kerk beheerd, maar sinds 2015 is zij onderdeel van de grotere parochie, waarvan de H. Bavo aan de Leidsevaart de hoofdkerk is. Het parochiebestuur aan de Leidsevaart heeft besloten dat zij de kerk niet langer kan openhouden vanwege het tekort aan financiële middelen en aan priesters. Wij, de mensen van de Groenmarktgemeenschap, betreuren het zeer dat het bisdom met dit besluit afstand doet van zo’n mooie kerk in de binnenstad, waar veel Haarlemmers -op jaarbasis meer dan 4500!- binnenlopen om in stilte te zijn of een kaarsje aan te steken.

Onze geloofsgemeenschap wil steeds uitnodigend en laagdrempelig zijn voor alle mensen, in het bijzonder voor hen die ook openstaan voor niet-traditionele vieringen. Onze activiteiten passen in de Franciscaanse geschiedenis van katholieke presentie aan de Groenmarkt en de opdrachten die wij van achtereenvolgende Haarlemse bisschoppen hebben meegekregen: namelijk als “Citykerk” in de binnenstad te streven naar vrede onder mensen en zorg voor de armen en kwetsbaren.
Vanuit deze inspiratie worden er diverse sociale activiteiten georganiseerd en nauw samen gewerkt met de andere maatschappelijke organisaties aan de Nieuwe Groenmarkt. Daarom is het extra jammer dat juist deze kerk, te midden van wat wel de sociale boulevard van Haarlem wordt genoemd, als katholieke kerk wordt afgestoten. Maar met de verkoop aan de geloofsgemeenschap Re:connect blijft het gebouw een religieuze betekenis behouden. Omdat de Groenmarktkerk de status heeft van een rijksmonument mag er bovendien weinig veranderd worden aan het interieur.

Hoe verder? In de komende tijd onderzoeken we hoe wij als Groenmarktgemeenschap met onze vieringen en andere activiteiten verder kunnen gaan vanuit een andere locatie.
Tot 1 januari verandert er niets en blijft u van harte welkom bij de vieringen op zondagmorgen, op dinsdag- en vrijdagmiddag, en op de andere weekdagen bij Adempauze, het Vredesgebed en Apéritief voor de Ziel.