Groenmarktkerk Haarlem

Ander tijdstip avondgebed

Vanwege de geldende regels van de Nederlandse bisschoppen in het kader van de corona besmettingen worden vieringen na 17:00 uur onwenselijk geacht. Daarom is besloten om het avondgebed van de Bidweek in ieder geval tot en met dinsdag 18 januari niet om 19:30 u. maar om 16:30 u. te houden.
Dinsdag nemen de bisschoppen een nieuw besluit in het licht van de persconferentie over corona-maatregelen van 14 januari.
Als de bisschoppen dat toelaten,  kan het zijn dat vanaf woensdag 19 januari het oorspronkelijk tijdstip weer aangehouden wordt, maar zolang u daarover geen bericht ontvangt, blijft het avondgebed om 16:30 u. aanvangen.
Het morgengebed blijft onveranderd aanvangen om 7:30 u; het middaggebed om 12:30 uur.