Groenmarktkerk Haarlem

Aangepast kerstprogramma

Alle activiteiten uit de kerstfolder die zich afspelen na 17.00 uur kunnen vanwege de corona maatregelen niet doorgaan. Enkele kerstvieringen zijn verschoven naar 16.00 uur. Zie daarvoor het vieringen rooster elders op deze site. Sommige concerten kunnen we gelukkig verschuiven naar 2022. De kerk blijft wel alle weekdagen open van 14.00 – 16.00 uur. Dan is de expositie geopend van 300 kerststallen afkomstig uit alle windstreken.