Groenmarktkerk Haarlem

Uitnodiging buurtbijeenkomst Nieuwe Groenmarkt

Beste bewoner of ondernemer aan/in de directe omgeving van de Nieuwe Groenmarkt,

Al jaren wordt er gesproken over een herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt/Krocht en over de verkoop van de Groenmarktkerk en ernaast liggende panden. Het lijkt nu alsof er na de zomer eindelijk veranderingen op komst zijn. Als groep van bewoners en andere betrokkenen stellen we voor om ons als buurt op de ontwikkelingen voor te bereiden en zo mogelijk daarop invloed uit te oefenen. Met velen zijn wij van mening dat het gebied van de Nieuwe Groenmarkt bijzondere kernwaarden bevat, die voor de toekomst bewaard en versterkt moeten worden. In de bijlage vind je meer informatie hierover.

Kom ook naar de buurtbijeenkomst 9 juli

Tijdens een buurtbijeenkomst op 9 juli willen we stilstaan bij de historie en het karakter van de straat en thema’s die spelen bij de inrichting van de publieke ruimte in de binnenstad. Dit doen we met de sprekers Simon Franke van Trancity, platform voor stedelijke vernieuwing en met Joris Obdam, voormalig straatpastor van Stem in de stad en nu projectleider van de Antonius Gemeenschap. Ook willen we graag van meer bewoners, ondernemers en andere betrokkenen horen welke betekenis de straat en het kerkgebouw voor hen heeft.

Klik hier en download aanmeldformulier
(Als je deze link opent en er gebeurt niets, kijk dan in de download-folder van je computer)

.


Oproep aan alle Haarlemmers

Onze kerk ligt aan een plein, te midden van maatschappelijke organisaties. Het is een oase van rust, nog niet opgenomen in het winkel/horecagebied. Maar daar gaat verandering in komen. De gemeente wil het plein herinrichten en de kerk zal verkocht worden. Daarmee komen de maatschappelijke functies van plein en de gebouwen onder druk te staan.

Het boekje dat je hier kunt downloaden is een pleidooi aan gemeente en kerkbestuur om zorgvuldig om te gaan met de unieke kwaliteit van deze plek in de stad. Het is ook een ‘wake up call’ aan al die Haarlemse bewoners die hun stad divers en toegankelijk voor iedereen willen houden.

Boekje downloaden en lezen
(Als je deze link opent en er gebeurt niets, kijk dan in de download-folder van je computer)