Groenmarktkerk Haarlem

Antonius (S)preekt

In de 40 dagen tijd is er elke dag om 12.30 uur een vastendienst in de Groenmarktkerk. Vanaf Aswoensdag 17 februari tot 29 maart, het begin van de Goede Week. Elke dag zal een maatschappelijk thema centraal staan. Hiermee treden we in de voetsporen van Antonius van Padua, die bekend stond om zijn vurige preken over de nood van de mensen in zijn tijd.

De Groenmarktkerk heet eigenlijk de Heilige Antonius van Padua kerk. Net als de Antonius Gemeenschap, die in onze kerk haar thuisbasis heeft, verwijst de naam naar Antonius van Padua, een Franciscaanse broeder die bekend stond om zijn scherpe woorden en grote maatschappelijke betrokkenheid.
Een van de zaken waar hij veel bekendheid mee kreeg waren zijn preken tijdens de vastentijd in 1231 in het Italiaanse Padua. Alle 40 dagen preekte hij voor de bewoners in de stad waar hij de mensen opriep om beter voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te kijken. Zijn preken waren zo vurig dat het ook daadwerkelijk voor veranderingen zorgde. Zo werden er bijvoorbeeld schulden kwijtgescholden van arme mensen die echt niet in staat waren deze af te lossen en daarom gevangen werden gehouden. Deze werden vrijgelaten en konden met een schone lei het leven weer oppakken.

Diensten in teken actualiteit

Geïnspireerd door dit indrukwekkende gegeven van alle dagen spreken over maatschappelijk relevante onderwerpen organiseert de Antonius Gemeenschap in samenwerking met vele voorgangers van diverse achtergronden -voor de tweede keer- op alle 40 dagen van de vastentijd om 12.30 uur een eenvoudige dienst in de Groenmarktkerk. Op elke dag staan we stil bij een ander relevant onderwerp. Onderwerpen zoals corruptie, racisme, ongelijkheid, vrede, onrecht, geaardheid, eenzaamheid en nog vele anderen komen aan bod.

We wijken enkele malen van het tijdstip van 12.30 uur af: de zondagsviering blijft om 10.30 uur en op 20 februari en 20 maart wordt de vastendienst gehouden tijdens de maandelijkse Apéritief voor de Ziel (elke derde zaterdag van de maand). Deze blijft om 16.00 uur.

Iedereen is welkom.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit om ons zo met elkaar gedurende deze 40 dagentijd te bezinnen. Wie weet kunnen we net als Antonius van Padua een klein steentje bijdragen aan een betere en mooiere wereld.