Groenmarktkerk Haarlem

In Memoriam Lien Kenselaar

Lien Kenselaar-van den Berg
Geboren: Haarlem, 9 juni 1931
Overleden: Haarlem, 23 november 2019

Van jongs af aan had Lien Kenselaar een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dit, en haar doorzettingsvermogen – Lien was reumapatiënt – zou bepalend zijn voor haar verdere levensloop.
Carolien van den Berg bracht haar kinder- en jeugdjaren door tussen de Leidsevaart en de Lorentzkade, net over het spoor bij de Westergracht. Na de ULO kwam Lien, via een kantoorbaan bij NZH Vervoer, bij Fokker op Schiphol-Oost terecht. Daar kreeg ze al gauw de leiding over enkele tientallen dames op de order- en typekamer.
Toen Lien, na haar huwelijk met haar jeugdvriend Jan Kenselaar, zwanger werd van haar eerste kind, nam zij afscheid van Fokker. Maatschappelijk bleef zij echter actief, onder meer voor de Zonnebloem en als leider van de katholieke jongerengroep van de Groenmarktkerk. In de jaren 70 werd zij gescout door een pater Franciscaan op de Aloysiusschool in Overveen, waar Lien lid was van de net opgerichte ouderraad. Zo kwam Lien in 1979 in het bestuur van de Groenmarktkerk terecht.
Verder was Lien voorzitter van de pastoraatsgroep en later, toen de Franciscanen zich hadden teruggetrokken, lid van de liturgiegroep. Vanaf 1990 was Lien lekenvoorganger. In de jaren dat Lien voorging, bleef ze trouw aan de Franciscaanse wortels van de Groenmarktkerk. Een kerk dicht bij de mensen, wars van theologische verstarring en rooms-katholieke bling. Zo creëerde zij, samen met andere vrijwilligers en een aantal toegewijde religieuzen, de sfeer die de Groenmarktkerk tot een thuis maakte.
De laatste jaren woonde Lien op de Nieuwe Groenmarkt. Samen met anderen leidde ze de wekelijkse Adempauze en het maandelijkse Vredesgebed. Bovendien was ze ondersteunend lid van de PCI, de parochiële charitasinstelling. Lien was een geweldige, maar niet altijd gemakkelijke vrouw. Soms dominant en eigenzinnig, maar ook met humor, kracht en visie. Altijd was ze met hart en ziel betrokken bij de kerk en de mensen.
Naast de Groenmarktkerk bevinden zich op de Nieuwe Groenmarkt ook oecumenisch-diaconaal centrum Stem in de Stad, waar Lien medeoprichter van was, wijkcentrum Binnensteeds en de VPSG, een stichting die mensen die seksueel zijn misbruikt, begeleidt en adviseert. Daarom wordt de Nieuwe Groenmarkt ook wel het sociale straatje van Haarlem genoemd.

Wij zijn Lien dankbaar voor alles wat zij voor de Groenmarktgemeenschap heeft betekend.