Groenmarktkerk Haarlem

175 jaar Groenmarkt Antonius van Padua

Vandaag, 23 oktober 2019, is het precies 175 jaar geleden dat ons kerkgebouw in gebruik werd genomen met een Eucharistieviering. We zijn nog altijd open. Omdat te vieren, is er op woensdag 23 oktober 2019 om 16 u in de parochiezaal een ontmoeting met parochianen die hun verhalen vertellen over hun band met de Groenmarktgemeenschap in de kerk van Antonius van Padua aan de Nieuwe Groenmarkt. (Bel aan bij de pastorie.) Ook is de kerk extra geopend in de avonden van 19:30-20:30 uur van woensdagavond 23 oktober tot en met zondagavond 27 oktober voor een voor een stille aanbidding van Jezus in de gedaante van het geconsacreerde Brood. Jezus is nog steeds bij ons in deze kerk: Iedereen is welkom om enige ogenblikken, of een kwartiertje, of zo lang uw wilt,  bij Hem hier te zijn. Zondag 27 oktober 2019 is er een feestelijke Eucharistieviering om 10:30 uur met pastor Bob van Oploo (pr.).