Groenmarktkerk Haarlem

De Groenmarktkerk blijft voorlopig open!

In april 2018 heeft het parochiebestuur van de H.H. Antonius en Bavo Parochie de intentie uitgesproken om de Groenmarktkerk en de gebouwen van de parochie aan de Nieuwe Groenmarkt te verkopen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Een besluit daarover wordt niet voor het einde van 2018 verwacht. Tot in het voorjaar 2019 zullen de reguliere vieringen en activiteiten gewoon doorgang vinden. Ook het dagelijkse Stiltecentrum, Adempauze op maandag, het maandelijkse Vredesgebed en het Aperitief voor de Ziel van de Antoniusgemeenschap zullen doorgaan.

Gesprekken met belangstellende partijen
Een gebouwencommissie, die door het parochiebestuur is ingesteld, heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verkoop. Daarvoor heeft zij met enkele belangstellende partijen gesproken. Een aantal partijen denkt aan een andere bestemming dan kerk, bijvoorbeeld kantoren of woningen. Een andere mogelijkheid is dat de nieuwe
eigenaar het kerkgebouw zijn kerkfunctie laat behouden en er nog vieringen kunnen worden gehouden. Op deze laatste optie hopen de mensen van de Groenmarktgemeenschap.

Echte Stadskerk

De Groenmarktkerk, voluit H. Antonius van Padua geheten, is sinds haar oprichting in 1844 door de Minderbroeders Franciscanen, altijd beheerd door de paters. De opdracht die zij in 1984 kreeg van de bisschop, ‘om de city-functie te vervullen als kerkgemeenschap, waar velerlei bewegingen van buitenaf in verband met vrede en sociaal engagement gehoor vinden’ heeft zij tot op de dag van vandaag vervuld. De vrijwilligers van de Groenmarktgemeenschap bieden een laagdrempelige kerkplek voor met name mensen die een grote afstand tot de kerk ervaren. De ligging van het kerkgebouw – tussen het Stem in de stad, Wereldhuis, Vincentiusvereniging, Wijkcentrum Binnensteeds en VPSG – waarborgt aanloop van randkerkelijken, gelovigen en ongelovigen.

Enige katholieke kerk in de binnenstad die open is

De Groenmarktkerk is de enige katholieke kerk in de binnenstad die op werkdagen haar deuren wijd open zet voor wie de stilte zoekt en een kaarsje wil opsteken: ruim 5000 mensen bezoeken jaarlijks het stiltecentrum. Diaconaal is zij een aantrekkingspunt voor maatschappelijk en psychisch zwakkeren, vluchtelingen, daklozen en verslaafden die aandacht en steun behoeven. Dit past geheel in de missionaire doelstelling van paus Franciscus.

Toekomstscenario’s
Binnen onze parochie heeft een werkgroep zich gebogen over de toekomstscenario’s om de kerk te kunnen behouden en de opdracht tot het zijn van city kerk te kunnen continueren.

Misschien wil de nieuwe eigenaar nog gebruik van de kerk toestaan voor (speciale) vieringen en bijeenkomsten. Of wellicht kan een deel van de kerk toegankelijk blijven als ‘Antonius kapel’ voor kleinschalige vieringen en als stiltecentrum. Of misschien wordt het een multifunctioneel gebouw waarin ook de vieringen en diaconale activiteiten een plek krijgen.

De gemeente heeft plannen om de Nieuwe Groenmarkt autovrij te maken. Bij de herinrichting

tot een mooi plein zou het een gemiste kans zijn als de kerk daar geen deel
meer van uitmaakt. Tijdens een parochiebijeenkomst op 20 september 2018 zijn de scenario’s besproken en hebben de aanwezigen hun steun uitgesproken aan de werkgroep om hierover te praten met de gebouwencommissie en het parochiebestuur. De toekomst van de kerk en de gebouwen van de parochie is dus onzeker, maar tot in het
voorjaar 2019 verandert er nog niets.

Werkgroep Toekomst Groenmarktkerk

PS Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de Groenmarktkerk? Stuur dan een berichtje per e-mail aan Groenmarktkerk@gmail.com met als boodschap “Ja, houd me op de hoogte.”

8 Reacties

 1. Paul R H van Engen

  Ja, houd me op de hoogte.

 2. Marije de Jong

  Ik schrik hier echt van. Ben pas een paar keer in de ker geweest, maar vind het een verademing om temidden van alles wat aan de materiële behoeften van de mens appelleert een plek te vinden voor contemplatie.
  Ik denk dat als er grootschalig actie wordt gevoerd via de (lokale) media heel veel mensen net als ik wakker schrikken en ervoor kunnen zo4gen dat de kerk behouden blijft.

 3. Vincent

  Je weet pas echt wat je mist als het er niet is. Ja ik kom er te weinig maar de gedachte dat het er niet meer is als ware een vangnet, doet me nu al verdriet.

 4. Willem Hoebink

  “Ja, houd me op de hoogte.”

  graag verneem ik van u wie wij kunnen benaderen m.b.t. de prijs en verkoopvoorwaarden van de kerk

  met vriendelijke groep

 5. Paul I. van Spiegel

  De Groenmarktkerk met zijn karakteristieke galerijen zou de ideal gewenste zaal zijn voor kooruitvoeringen en oude muziek, waar voor de Philharmonie te groot en de doopsgezinde Kerk in de Frankestraat te klein is. De akoestiek is er prima en er is een mooi orgel. Met de Haarlemse korentraditie is er zeker een muziekcentrum met een landelijke, zo niet internationale uitstraling van te maken, vergelijkbaar met St.Martin in the Fields. Bach, De Andriessens, en Wittemannen zouden er trots op kunnen wezen. Ook voor muziekregistratie is deze zaal dankzij de galerijen logistiek en technisch zeer geschikt.

  Kortom voldoende stof ter overweging een stevige lobby in Kennemerland op te trommelen.
  Met Annelies Smit doe ik daar graag aan mee.

 6. Jan Joosten

  De Kerk was de favorieten plek van mijn vader, hij is ook vanuit de kerk begraven. Zijn plekje was achterin de kerk, wanneer ik rust zoek en even dichter bij hem wil zijn zit ik op zijn plekje achterin. Het zou een groot gemis zijn als deze mogelijkheid er niet meer zou zijn. Ook de rust die de kerk bied temidden van het drukke leven mag niet verloren gaan!!! Daarom sluit ik mij graag aan mocht er actie ondernomen worden om deze kerk te behouden

 7. Coby van der Steeg

  Ik ben er gedoopt, mijn eerste communie gedaan,het heilig vormsel ontvangen,en de hernieuwing van de doopbeloften gedaan.
  Het is een zeer byzondere kerk die behouden moet blijven.

 8. Jan

  Graag wil ik op de hoogte blijven.
  We zijn zaterdag voor het eerst in deze mooie en warme kerk geweest, met één mooie dienst. ik voelde mijn hier gelijk thuis jammer dat ik in Dordrecht woont maar ik ook zeker terug.

  Geloof en vertrouwt in onze Here Jezus en onze vader.

Geen reacties toegestaan.