Groenmarktkerk Haarlem

Bidden voor eenheid: getijdengebed in de Groenmarktkerk


Dagelijks koorgebed

Om half acht – half één – half acht

‘Recht voor ogen’

Als elk jaar wordt er wereldwijd een week lang gebeden in verschillende kerken voor de eenheid van de christenen, dit jaar  van 20 januari tot 27 januari. Ook in Haarlem komen de mensen samen om te bidden voor de eenheid van de christenen. Dit doen wij ook driemaal daags in de Groenmarktkerk.

De eerste dag van de bidweek, zondag 20 januari, is er om 19.30 uur het avondgebed in de Groenmarktkerk.

Daarna wordt elke dag van maandag tot en met zaterdag gebeden voor de eenheid van de christenen om 7.30, 12.30 en 19.30 uur.

Dus elke ochtend en avond om half acht; elke middag om half één.

Het thema is dit jaar Recht voor ogen, en is gekozen door de kerken in Indonesië. In Deuteronomium klinkt de oproep ‘zoekt het recht en niets dan het recht’ (Deut. 16, 18-20).

Door samen te bidden ervaren we eenheid. We tonen verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van elkaar en de samenleving in de voorbeden een plaats te geven.

Bij de gebeden wordt vorm en ritme van de belangrijkste kloostergetijden aangehouden, met veel ruimte ook voor eigen gebedsintenties.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te bidden en vieren.

Zie ook onder het tabblad Vieringen –> Bidweek