Groenmarktkerk Haarlem

Advent Vespers met O-antifonen

Van 17 tot en met 23 december is de Noveen van Kerstmis. Om 19:30u bidden wij samen en zingen de O-antifonen voor en na het Magnificat – de lofzang van Maria uit het Lucas-evangelie.

Zeven van de namen die het Oude Testament geeft aan de Messias, worden in deze antifonen bezongen, elke avond één. De eerste letters van deze namen in het Latijn vormen van achter naar voren gelezen ERO CRAS – ‘morgen zal ik er zijn’.

Als in elke vespers bidden wij psalmen en bijbelse lofzangen.Wij doen dat in een omgeving van stilte. Wij denken ook aan onze zorgen, en leggen die voor aan God in de smeekbeden.