Welkom
 

Programma Spiritualiteit
Groenmarktkerk

 

Inleiding
Activiteiten

Franciscaanse beweging
Regio Haarlem
 

Welkom

De Franciscaanse beweging houdt maandelijks een bijeenkomst waarin we samen zoeken naar wat Franciscus van Assisi en Clara ons te zeggen hebben. Uitgangspunt hierbij zijn de levensvragen die ons bezighouden. Binnen de Franciscaanse beweging nemen aandacht voor de medemens en voor de wereld om ons heen (milieu) een belangrijke plaats in.

De bijeenkomsten beginnen met een liturgisch gedeelte (gebed, gezang en een korte overweging) en worden afgesloten met een informeel samenzijn met koffie of thee. De bijeenkomsten zijn een goede gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en om met elkaar van gedachten te wisselen in bredere zin, met het Christelijk geloof als basis en inspiratie.

"Gelukkig de mens die zijn naaste
   in al diens broosheid draagt,
zoals hij door die naaste
gedragen zou willen worden
als hij in een zelfde situatie zou verkeren."

(Tekst van Franciscus)

Organisatie:
Vereniging Franciscaanse samenwerking, regio Haarlem
Adres:
Duinlaan 2, 2121 CB  Bennebroek

Contactpersoon:
Mevr. M. Versteege
E-mail: mgaversteege@hotmail.com
Tel. 023 5848071, ING 6992217

Meer info:
Franciscaanse Beweging

Data:
Woensdag 1 februari, 7 en 28 maart, 11 april, 2 mei, 6 juni.
Tijd:
19.30 uur tot 21.00 uur

Plaats:
Pastorie Groenmarktkerk
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW  Haarlem
Aanbellen: bovenste bel rechts.

Bijdrage:
Deelname is gratis.
Een kleine bijdrage is welkom.

     
Original design: Thomas Albrecht, 2000 Design upgrade: webmaster GMK, 2009