PCI - Inleiding
Groenmarktkerk
Parochie H. Antonius van Padua - Haarlem

   
PCI - Parochiële Caritas Instelling

De Groenmarktkerk wil een dienende kerk zijn. Daar hoort bij dat we aandacht en zorg willen geven aan mensen in nood. Dat noemen we Diaconie.

Diaconie veronderstelt dat we nood willen zien, ons er door laten raken, ons afvragen wat er aan de hand is en ons zo mogelijk verdiepen in de oorzaken. Dat doen we met vele parochianen in onze binnenstadskerk. Hierin worden we geïnspireerd door het uitgangspunt van de Groenmarktkerk:

"Kerk in de stad, oog voor mensen."

  Onze parochianen vormen als het ware de ogen en handen van de kerk. Velen zijn actief als vrijwilliger in de onderlinge zorg voor elkaar. Maar daarnaast is er ook vaak geld nodig om mensen te helpen. Hierin kan de PCI een rol spelen.
 

De PCI (voluit: Parochiële Caritas Instelling) is sinds 1996 onder deze naam actief in de Groenmarktparochie. Daarvoor bestond al het fonds Caritas, maar vele parochianen wisten niet van haar bestaan.

Meer informatie:
U vindt aanvullende informatie in de brochure over de PCI achter in de kerk. U kunt de brochure ook aanvragen bij:

Parochiële Caritas Instelling
T.a.v. Bestuur PCI
Nieuwe Groenmarkt 12
2011 TW  Haarlem

   
Original design: Thomas Albrecht 2000 Design upgrade: webmaster GMK, 2009