Groenmarktkerk
Parochie H. Antonius van Padua - Haarlem

Contact

Parochiegemeenschap Groenmarktkerk  
 
· Pastorie en Secretariaat
  Iedere werkdag te bereiken van 9:30 tot 12:30 uur
 
  E-mail: groenmarktkerk@antenna.nl

  Tel:      023-531 16 55
  Adres:  Nieuwe Groenmarkt 12
              2011 TW  Haarlem
 
· Pastoraal aanspreekpunt
  Mw. Lien Kenselaar,
  e-mail: c.kenselaarvandenberg@planet.nl
 
· Inschrijven als parochiaan
  U kunt zich aanmelden als parochiaan
  door het inschrijfformulier in te vullen.

· Melden overlijden en begrafenissen
  U kunt contact opnemen met het secretariaat,
  tel: 023-531 16 55.
  Mocht het secretariaat gesloten zijn, kunt u contact
  opnemen met:  Mw. Lien Kenselaar,
  c.kenselaarvandenberg@planet.nl
 
· Kerkbijdragen en abonnementsgelden Kontaktblad
- ING rek.nr. 1961397
  t.n.v. Parochiebestuur St Antonius van Padua - Haarlem

- ABN Amro rek.nr. 23.08.51.126
  t.n.v. Penningmeester St. Antonius van Padua - Haarlem

· Kontaktblad: abonnementen, adverteren
  Klik hier voor meer informatie.

· Kopij Kontaktblad en website
  redactie.GMK@gmail.com  

Klik hier voor de contactgegevens van het Dekenaat Haarlem.